CENTRE DIRECCIONAL "PRAT NORD"

CONCURS RESTRINGIT D’IDEES PER A L’OORDENACIÓ DEL CENTRE DIRECCIONAL “PRAT NORD”, 2008
Superfície 1.240.000 m2

RdL arquitectos

En col·laboració amb Francisco De León Arquitectura y Urbanismo sl.


Recent Portfolios