Urbanisme

FUNDACIÓ D’ESCOLES PARROQUIALS ARCIDIOCESIS DE BARCELONA

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANT MEDIR A BARCELONA · 2012
Superfície 1.190 m2

RdL arquitectos
En col·laboració amb Jesús Carrasco.


Recent Portfolios