Urbanisme

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGES UNIFAMILIARS A GAVÀ, L’ESTANY, ABRERA, ESPLUGUES DE LLOBREGAT

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGES UNIFAMILIARS A GAVÀ, L’ESTANY, ABRERA, ESPLUGUES DE LLOBREGAT

VIVENDA UNIFAMILIAR A GAVÀ – 2009
Superfície Total 267 m2

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR A L’ESTANY – 2012
Superfície 250 m2

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR A ABRERA – 2004

RdL arquitectos

REFORMA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A RECONVERTIR EN DOS HABITATGES INDEPENDENTS – LA MALLOLA (ESPLUGUES DE LLOBREGAT) – 2018
Superfície 450 m2

XM Arquitectura
en col.laboració amb l’arquitecte ALESSANDRA FATICANTI


Recent Portfolios