Urbanisme

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS (BARCELONA)

PROJECTE RESIDENCIAL URBEMAR

PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR “LA CATALANA”, 2002
Superfície Total 235.000 m2.Habitatges 80.000 m2. Terciari 35.000 m2

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR “LA CATALANA”, 2004
Superfície Total 235.000 m2. Habitatges 80.000 m2. Terciari 35.000 m2

RdL arquitectos

En col·laboració amb Francisco De León Arquitectura y Urbanismo sl.


Recent Portfolios